НАШАТА МИСИЯ

" Всичко, което някога си искал се намира от другата страна на страха."

Цели

 • Да създаде международно признат център за стратегии, експертизи, изследвания, анализи и оценки в областта на спорта;
 • Да подпомага развитието на професионалния и масовия спорт и физическата култура на национално и международно ниво;
 • Да подобрява здравния статус и социалното развитие на обществото чрез разширяване и модернизиране на инструментариума в областта на спорта;
 • Да предлага независима икономическа, социална и политическа оценка на спортни организации и други държавни и частни органи, както и на реализираните от тях програми и проекти;
 • Да създава предпоставки за повишаване на образоваността, информираността, компетентността, опитността, знанието и експертния капацитет на човешките ресурси, ангажирани в сферата на спорта;
 • Да търси и предлага устойчиви практически решения на предизвикателствата, пред които се изправят организациите и институциите, опериращи в сферата на спорта;
 • Да предлага законодателни решения и промени в нормативната база на национално и международно ниво, които да спомагат за развитието на спорта;
 • Да съдейства за реализацията на инвестиционни програми и проекти, целящи развитието на спорта;
 • Да защитава моралните ценности, социалния имидж и престижа на спорта от вредни явления като насилие, употреба на допинг, търговски ексцесии, уреждане на мачове, пране на пари и др.;
 • Да популяризира спортната психология като инструмент, чрез който атлетите подобряват спортното си представяне и психичното си благополучие;
 • Да утвърждава високи професионални стандарти в управлението на спорта и развиващите го структури и да издига авторитета на спортните мениджъри и приноса им за развитието на спортната система;
 • Да проучва и разпространява най-добрия опит в областта на управлението на различните сектори на спорта, спортните организации и професионалните лиги на национално и международно ниво;
 • Да популяризира своята дейност и резултатите от нея, допринасяйки за развитието на спорта.

Човешки ресурси

Повишаване нивото на управление на човешките ресурси!

Работа в екип

Усъвършенстване на работата в екип, с цел постигане на по - големи успехи!

Управление на проекти

Стратегия и помощни средства за управление на проекти в спорта!

Комуникация

Увеличаване степента на комуникация между отделните звена.

Реални резултати

Статистически доказани реални резултати в различните сфери на спорта.

Организация

Организационни напътствия за по - улеснен начин на изпълнение на задачите.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Нашата философия

"Определянето на целите е отправна точка за всички постижения!"